పాలకూర,బంగాళా దుంపల కూర

కావలసిన పదార్థాలు :
బంగాళాదుంపలు : పావుకేజీ పాలకూర : రెండు కట్టలు జీలకర్ర : అర టీ స్పూన్ మెంతులు : పావు టీ స్పూన్ పసుపు : పావు టీ స్పూన్ కారం : అర టీ స్పూన్ ఉప్పు : సరిపడా నూనె : రెండు టేబుల్ స్పూన్లు టమాటా : ఒకటి

తయారు చేసే విధానం:
1) పాలకూరను శుబ్రంగా కడిగి చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసి వుంచాలి.
2) బంగాళాదుంపలు కడిగి ఉడకపెట్టి పొట్టుతీసి ముక్కలుగా చేసి వుంచాలి.
3) స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేడి చెయ్యాలి. నూనె కాగాక మెంతులు, జీలకర్ర వేసి వేగాక, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వుల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగావేపాలి.
4) ఇపుడు టమాటా ముక్కలు, పాలకూర వేసి మూతపెట్టి పది నిముషాలు వుడకనివ్వాలి. తరువాత మూతతీసి ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి కాసేపు వుంచి బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి పదినిముషాలు వుంచి స్టవ్ ఆపాలి.
అంతే ,పాలకూర,బంగాళా దుంపల కూర రెడి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.